עברית English
 
 
 

Contact Us

Mem Bet Ltd.
Welding, Cutting & Heat Treatment Supplies 

Tel: +972-3-9042424
Fax: +972-3-9043232

 
open: Sunday - Thursday
         7:30-17:00

Address: 
13-15 Habursekay st.
Segula, Industrial Area
Petach Tikva 4926906 
ISRAEL


P.O.Box 4668
Petach Tikva 4914601
ISRAEL

(Required)


(Required)

For any information please contact us.


     Udi Jolles - General Manager


| Tel:+972-3-9042424 | Fax:+972-3-9043232 | Cell:+972-52-8772003 |


     Shosh Jolles - Import Manager


| Tel:+972-3-9042424 | Fax:+972-3-9043232 | Cell:+972-52-8970485 |


     Tal Yafe - Technical Manager


| Tel:+972-3-9042424 | Fax:+972-3-9043232 | Cell:+972-52-2422884 |